Persoonlijke Ontwikkeling en Omzetverbetering voor zzpers

De zachte kant van Performance management

Doelstelling
De samenhang tussen je competenties, activiteiten en resultaten inzichtelijk hebben, zodat je je eigen ontwikkeling kunt meten en volgen in de tijd.

Inleiding
Meten is weten, wat je moet verbeteren. Binnen performance management wordt daarin vaak de nadruk gelegd op de ‘zekerheden’ van vaste, meetbare indicatoren. Bijvoorbeeld het aantal telefoontjes, het aantal afspraken, het aantal offertes en het aantal opdrachten.
De resultaten van deze activiteiten worden echter – naast de motivatie - voor een belangrijk deel bepaald door de competenties – ofwel het vermogen van de persoon. Voor het goed managen van de performance is het daarom van belang geworden om de verbanden tussen gedrag (de zachte kant) en harde key performance indicators (kpi’s) te vinden. Dat kan door in een spindiagram deze verbanden inzichtelijk te maken. Zie het onderstaande voorbeeld van zo’n diagram.

BijlageGrootte
0810 De zachte kant van performance management.pdf48.39 KB


Zelf opdrachten doen?

Wil je je inschrijven?

Of bel naar 023 - 547 1995

Wie begeleidt mij?

©2013 Forces To Explore. Alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden